Gyerekesély Bizottság PDF Nyomtatás E-mail

A Kistérségi Gyerekesély Bizottság elsődleges feladata a kistérségi gyerekesély stratégia kidolgozásának, valamint a kapcsolódó cselekvési program és forrástérkép elkészítésének irányítása. További feladat a projekt és a kistérségi gyerekesély program végrehajtásának támogatása, nyomon követése és értékelése, átláthatóságának és civil kontrolljának biztosítása.

 • A jelöltek felkérésére 2011. januárjában került sor. Tájékoztatást kaptak a projektről, a bizottság feladatairól, szerepéről, hatásköréről. Valamennyi jelölt kifejezte egyértelmű szándékát, hogy társadalmi munkában részt kíván venni a bizottság munkájában. 2011.február 10-én a Társulási Tanács elfogadta a javasolt személyeket, akik a következők:

Cseh József Önkormányzat Kömlő

Ari Norman Önkormányzat Pély

Forgács Jánosné Önkormányzat Erdőtelek

Tóth Éva Hanyi-parti Egyesület Hevesvezekény

Molnár Ferenc CKÖ-Heves

Szűcsné Bordács Gizella CKÖ-Tiszanána

Sütőné Hegedűs Andrea Tarnaörs gyógypedagógus

Lövei Zsuzsanna Zaránk pedagógus

Szabó Sándorné HKISZIK

Együd László Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Bene Balázsné HKTT GYEP Heves

Kovácsné Percz Eszter HKTT GYEP Heves

 • A Gyerekesély Bizottság alakuló ülésére 2011. április 7-én került sor, melynek keretében a tagok megválasztották az elnököt Cseh József, valamint a titkárt Kovácsné Percz Eszter személyében. Az alakuló ülésen megvitatták és elfogadták a Bizottság ügyrendjét.
 • A Gyerekesély Bizottság 2011. május 10-én tartotta második ülését, a következő napirendi pontokkal:
  1. A TÁMOP-5.2.3-09/1 Gyermekszegénység Elleni Program első félévének értékelése a szakterületi koordinátorok beszámolói alapján.
  2. Az innovációs oktatási team helyzetelemzése a városi iskolabezárás kapcsán.
 • 2011. szeptember 26-án került sor a Bizottság harmadik ülésére, a következő napirendi pontokkal:
  1. Kistérségek kihelyezett találkozója Átányon, az MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda szervezésében.
  2. A C.1.1-B.7 jelű, "Utazó gyermekorvosi szolgáltatás" bevezetésének tapasztalatai, elért eredmények, a szolgáltatás fenntarthatóságának feltételei, lehetőségei.
  3. A C.1.2.-D.18. jelű "(Roma) egészségőrök az egészségesebb gyermekkor elősegítéséért" elnevezésű tevékenység adatlapon szereplő vállalások teljesítése. Javaslat kidolgozása a települési önkormányzatok és a kistérségi társulás felé az egészségügy szakterület ezen két szolgáltatásának támogatási lehetőségeiről.
  4. Új bizottsági tag megválasztása: Bardiné Bohács Anikó bizottsági tag a projektben vállalt egyéb feladatai miatt közös megegyezéssel lemond bizottsági tagságáról.
 • A Gyerekesély Bizottság a 2012. január 30-án megtartott negyedik ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
  1. A TÁMOP 5.2.3-09/1-2009-0004 Gyermekszegénység Elleni Program gyerekesély stratégia kidolgozásához kapcsolódó teendők megbeszélése.
  2. A TÁMOP 5.2.3-09/1-2009-0004 Gyermekszegénység Elleni Program gyerekesély stratégia megvalósítását szolgáló cselekvési program és forrástérkép elkészítésének megtervezése.

 • A Gyerekesély Bizottság 2012. május 7-én megtartott ötödik ülésének napirendi pontjai:

1. Együd Lászlónak, az Eötvös József Középiskola igazgatójának bemutatkozása, mint új bizottsági tag-jelölt

2. A TÁMOP 5.2.3-09/1-2009-0004 Gyermekszegénység Elleni Program, gyerekesély stratégia, cselekvési program és forrástérkép

előadó: Kun Zsuzsa

 • A Gyerekesély Bizottság 2012. augusztus 6-án megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1.Ügyrendi kérdések, személy-és névváltozások

2.A TÁMOP 5.2.3-09/1-2009-0004 Gyermekszegénység Elleni Program gyerekesély stratégiájának, cselekvési program és forrástérképének tárgyalása

előadó: Bene Balázsné szakmai vezető

 • A Gyerekesély Bizottság 2013. január 21-én megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1.A projekt 2012. évi értékelése

előadók: Kovácsné Percz Eszter projektmenedzser, Bene Balázsné szakmai vezető

2. Aktualitások

 • A Gyerekesély Bizottság 2013. április 18-i ülése -a megjelent tagok alacsony létszáma miatt- elmaradt.
 • A május 6-i ülésen a Bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Ötödik félév eredményei

2.Projektzárással kapcsolatos kérdések

3.Sportnap, GYEP nyári programjai

4.Egyebek

előadók: Kovácsné Percz Eszter projektmenedzser, Bene Balázsné szakmai vezető

 • 2013. november 20-án tartotta a Gyerekesély Bizottság soron következő ülését.